ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

 ಕ್ರ. ಸಂ

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ,

ಅನುಪಮ ಪ್ರಕಾಶನ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ,

ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗುಡಿಬಂಡೆ,

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ- 561209

(9844109014)

2.

ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಕಲ್ವಮಂಜಲಿ

#37, ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಾಡರ್ನ್,

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

(9739128533)

3.

ಗೋವಿಂದರಾಜು

#708/33, ಮೋನಿಕ ನಿಲಯ,

ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಗಾರ್ಡನ್,

ಆನಂದ ಲೇಔಟ್,ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

(9902885200)

4.

ಸೋ.ಸು. ನಾಗೇಂದ್ರನಾಥ

ಸೀತಮ್ಮ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೃಪ,

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಲಾ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ (ರಿ).

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗ, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101

(9448587515)

5.

ಚೀಮನಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್

ಅನಿಮ ಪುಸ್ತಕ

ಚೀಮನಳ್ಳಿ, ಐಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ,

ಚಿಂತಾಮಣಿ-563125

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

(9845875423)

chrllilrbns@gmail.com

6.

 

ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಡಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ

ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಕಾಶನ

ಅಗಲಗುರ್ಕಿ ಅಂಚೆ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಜಿಲ್ಲೆ

(9449749824)