ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು
ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
2020ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯುವ ಬರಹಗಾರರ ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ನೀತಿ ರಚನೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಹ್ವಾನ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಹೊಸ ರೂಪದ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ನೀತಿ ರಚನೆಗೆ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |
ಮುಖಪುಟ / ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ತೊಳಲಾಟದ  ಕಾಯಿಲೆಗಳು
15%
ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ತೊಳಲಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
ಡಾ|| ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ
90/- ₹ 77/-
ನರ ಮತ್ತು ಮಿದುಳು ರೋಗಗಳು
15%
ನರ ಮತ್ತು ಮಿದುಳು ರೋಗಗಳು
ಡಾ|| ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ ಡಾ|| ಎ.ವಿ. ನಾಗರಜ್‌
90/- ₹ 77/-
ನ್ಯಾಸ್ತನೇ ನೆಲಬಾಲನೆ
15%
ನ್ಯಾಸ್ತನೇ ನೆಲಬಾಲನೆ
ಡಾ. ಕೆ.ವೈ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
220/- ₹ 187/-
ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರತೀ
15%
ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರತೀ
ಎನ್‌. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್‌
1,000/- ₹ 850/-
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 4
15%
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 4
ದಿ|| ಎನ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
440/- ₹ 374/-
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 3
15%
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 3
ದಿ|| ಎನ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
500/- ₹ 425/-
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 2
15%
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 2
ದಿ|| ಎನ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
430/- ₹ 366/-
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 1
15%
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 1
ದಿ|| ಎನ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
470/- ₹ 400/-
ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-4 ಸಂಕೀರ್ಣ
15%
ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-4 ಸಂಕೀರ್ಣ
ಡಾ. ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ
425/- ₹ 361/-
ನೆಗೆಟಿವ್ ಮನಸ್ಸು
15%
ನೆಗೆಟಿವ್ ಮನಸ್ಸು
ಡಾ|| ಸಿ.ಆರ್.‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌
85/- ₹ 72/-
ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್  ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 4  ಆತ್ಮಕಥೆ - ದಲಿತ ಚಳವಳಿ
15%
ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 4 ಆತ್ಮಕಥೆ - ದಲಿತ ಚಳವಳಿ
ಡಾ. ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್‌
385/- ₹ 327/-
ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 3  ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ನವಸಾಕ್ಷರರಿಗೆ ಬರೆದ ಬರೆಹ
15%
ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 3 ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ನವಸಾಕ್ಷರರಿಗೆ ಬರೆದ ಬರೆಹ
ಡಾ. ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್‌
385/- ₹ 327/-
ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 2 ವಚನ ಕಾವ್ಯ
15%
ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 2 ವಚನ ಕಾವ್ಯ
ಡಾ. ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್‌
540/- ₹ 459/-
ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 1 ಮಹಾಕಾವ್ಯ
15%
ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 1 ಮಹಾಕಾವ್ಯ
ಡಾ. ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್‌
475/- ₹ 404/-
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ
15%
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ
ಡಾ|| ಎನ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
95/- ₹ 81/-
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
15%
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಡಾ|| ನಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ
150/- ₹ 128/-
ಔಷಧಗಳು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ
15%
ಔಷಧಗಳು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ
ಡಾ|| ನಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ
100/- ₹ 85/-
ಅನವರತ ಆಯ್ದ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳು
15%
ಅನವರತ ಆಯ್ದ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳು
ಎಸ್.ಆರ್.‍ ವಿಜಯಶಂಕರ್‌
235/- ₹ 200/-
ಕನ್ನಡ ಆಡುಮಾತು ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪರೂಪಗಳು, ರೂಢಿಯ ತಪ್ಪುಗಳು
15%
ಕನ್ನಡ ಆಡುಮಾತು ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪರೂಪಗಳು, ರೂಢಿಯ ತಪ್ಪುಗಳು
ಡಾ. ಟಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀ
75/- ₹ 64/-
ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು
15%
ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು
ಸಿ.ಕೆ. ಪರುಶುರಾಮಯ್ಯ
115/- ₹ 98/-