ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು
ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಸಂತಾಪ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿಗೆ ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ವಿವಿಧ ಬಹುಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |
ಮುಖಪುಟ / ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಸೋಸಲೆ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ
50%
ಸೋಸಲೆ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ
ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್. ಶೇಖರ್‌
370/- ₹ 185/-
ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಅರುಣೋದಯ
50%
ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಅರುಣೋದಯ
ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರ
540/- ₹ 270/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-8 ಕಾವ್ಯ, ಇತರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-8 ಕಾವ್ಯ, ಇತರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
225/- ₹ 113/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-7 ಕಥೆಗಳು
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-7 ಕಥೆಗಳು
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
325/- ₹ 163/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-6 ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾದಂಬರಿಗಳು
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-6 ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾದಂಬರಿಗಳು
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
325/- ₹ 163/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-5 ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-5 ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
270/- ₹ 135/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-4 ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಭಾಗ-2
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-4 ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಭಾಗ-2
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
400/- ₹ 200/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-3 ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಭಾಗ-1
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-3 ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಭಾಗ-1
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
390/- ₹ 195/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-2 ಅನುಭವ ಕಥನ ಭಾಗ-2
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-2 ಅನುಭವ ಕಥನ ಭಾಗ-2
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
325/- ₹ 163/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-1 ಅನುಭವ ಕಥನ ಭಾಗ-1
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-1 ಅನುಭವ ಕಥನ ಭಾಗ-1
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
360/- ₹ 180/-
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ ವಾಚಿಕೆ
50%
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ ವಾಚಿಕೆ
ಜಯರಾಮ ಅಡಿಗ
138/- ₹ 69/-
ಎಸ್.ವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-3 (ಕಾವ್ಯ)
50%
ಎಸ್.ವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-3 (ಕಾವ್ಯ)
ಸಂಪಾದಕರು: ಚಂದ್ರಕಲಾ ನಂದಾವರ
445/- ₹ 223/-