ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು
ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಸಂತಾಪ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿಗೆ ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ವಿವಿಧ ಬಹುಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |
ಮುಖಪುಟ / ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಸೋಸಲೆ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ
50%
ಸೋಸಲೆ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ
ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್. ಶೇಖರ್‌
370/- ₹ 185/-
ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಅರುಣೋದಯ
50%
ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಅರುಣೋದಯ
ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರ
540/- ₹ 270/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-8 ಕಾವ್ಯ, ಇತರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-8 ಕಾವ್ಯ, ಇತರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
225/- ₹ 113/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-7 ಕಥೆಗಳು
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-7 ಕಥೆಗಳು
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
325/- ₹ 163/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-6 ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾದಂಬರಿಗಳು
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-6 ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾದಂಬರಿಗಳು
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
325/- ₹ 163/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-5 ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-5 ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
270/- ₹ 135/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-4 ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಭಾಗ-2
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-4 ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಭಾಗ-2
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
400/- ₹ 200/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-3 ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಭಾಗ-1
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-3 ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಭಾಗ-1
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
390/- ₹ 195/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-2 ಅನುಭವ ಕಥನ ಭಾಗ-2
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-2 ಅನುಭವ ಕಥನ ಭಾಗ-2
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
325/- ₹ 163/-
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-1 ಅನುಭವ ಕಥನ ಭಾಗ-1
50%
ಸತ್ಯಕಾಮ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-1 ಅನುಭವ ಕಥನ ಭಾಗ-1
ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
360/- ₹ 180/-
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ ವಾಚಿಕೆ
50%
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ ವಾಚಿಕೆ
ಜಯರಾಮ ಅಡಿಗ
138/- ₹ 69/-
ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ತೊಳಲಾಟದ  ಕಾಯಿಲೆಗಳು
50%
ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ತೊಳಲಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
ಡಾ|| ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ
90/- ₹ 45/-
ನರ ಮತ್ತು ಮಿದುಳು ರೋಗಗಳು
50%
ನರ ಮತ್ತು ಮಿದುಳು ರೋಗಗಳು
ಡಾ|| ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ ಡಾ|| ಎ.ವಿ. ನಾಗರಜ್‌
90/- ₹ 45/-
ನ್ಯಾಸ್ತನೇ ನೆಲಬಾಲನೆ
50%
ನ್ಯಾಸ್ತನೇ ನೆಲಬಾಲನೆ
ಡಾ. ಕೆ.ವೈ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
220/- ₹ 110/-
ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರತೀ
50%
ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರತೀ
ಎನ್‌. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್‌
1,000/- ₹ 500/-
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 4
50%
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 4
ದಿ|| ಎನ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
440/- ₹ 220/-
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 3
50%
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 3
ದಿ|| ಎನ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
500/- ₹ 250/-
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 2
50%
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 2
ದಿ|| ಎನ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
430/- ₹ 215/-
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 1
50%
ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 1
ದಿ|| ಎನ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
470/- ₹ 235/-
ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-4 ಸಂಕೀರ್ಣ
50%
ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-4 ಸಂಕೀರ್ಣ
ಡಾ. ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ
425/- ₹ 213/-