ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು
ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆ

ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ

ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶಿವರಾಮು ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆಯವರ ಈ ಕೃತಿ ಪಂಪನಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಸಮೀಚೀನ ಲೇಖಕರವರೆಗೆ ವೈಚಾರಿಕ ಹರಹು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಇವೆರಡೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯದೆಂದು ಭಾವಿಸದ ಲೇಖಕರ ನಿಲುವು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲೂ ಒಡಮೂಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಾಗಿ ಕಾಣುವ ಲೇಖಕರು ಈ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಮೃದ್ಧ ವಿಮರ್ಶಾ ಸರಣಿಯೊಂದನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 • ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ.

  KPP 0069

 • ಲೇಖಕರು/ಸಂಪಾದಕರು

  ಶಿವರಾಮ ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ

 • ಭಾಷೆ

  ಕನ್ನಡ

 • ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ

  2003

 • ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್‌

  81-7713-134-6

 • ಬೆಲೆ

  100/-

 • ರಿಯಾಯಿತಿ

  50%

 • ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

  ₹ 50/-

 • ಪುಟಗಳು

  240

ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಿ
© 2021, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ