ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು
ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಸಂವಹನ

ಸಂವಹನ

ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ

ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿ-ಧೋರಣೆ, ಆಕೃತಿ-ಆಶಯ, ಪಾತ್ರ-ಶೈಲಿ, ಜೀವನ ಮೀಮಾಂಸೆ- ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಸತ್ವ-ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುವ ಈ ಕೃತಿ ಕನ್ನಡ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗೆರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ, ವಿವರಿಸುವ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ, ತುಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಲೇಖಕ ಸುಜನಾರವರು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ.

 • ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ.

  KPP 0062

 • ಲೇಖಕರು/ಸಂಪಾದಕರು

  ಸುಜನಾ

 • ಭಾಷೆ

  ಕನ್ನಡ

 • ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ

  2002

 • ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್‌

  81-7713-111-7

 • ಬೆಲೆ

  200/-

 • ರಿಯಾಯಿತಿ

  50%

 • ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

  ₹ 100/-

 • ಪುಟಗಳು

  431

ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
© 2021, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ