ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು
ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.50% ರಿಯಾಯಿತಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 2 ವಚನ ಕಾವ್ಯ

ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 2 ವಚನ ಕಾವ್ಯ

ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ

’ವಚನ, ಕಾವ್ಯ’ ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಸಂಪುಟವು ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜರ ’ವಚನಗಳು’ ಹಾಗೂ ’ದಾಖಲೆ, ಹೊಲೆಯೂರು, ಸಾವ ಕಾಲದ ಹಕ್ಕಿ’ ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪುಟವು ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಪರಿಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.

 • ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ.

  KPP 0434

 • ಲೇಖಕರು/ಸಂಪಾದಕರು

  ಡಾ. ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್‌

 • ಭಾಷೆ

  ಕನ್ನಡ

 • ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ

  2019

 • ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್‌

  "978-93-5289-259-4"

 • ಬೆಲೆ

  540/-

 • ರಿಯಾಯಿತಿ

  50%

 • ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

  ₹ 270/-

 • ಪುಟಗಳು

  650

ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಿ
© 2021, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ