ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು
ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.50% ರಿಯಾಯಿತಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಡಾ. ಬಿ.ಟಿ. ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್‌ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-1

ಡಾ. ಬಿ.ಟಿ. ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್‌ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-1

ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ

'ನೆಲೆ ಬೆಲೆ' ಹಾಗೂ 'ಗತಿ' ಕಾದಂಬರಿ. ಕಥಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಬಲಿ’ಯಿಂದ ‘ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಹೆಣ್ಣು’ ವರೆಗಿನ 17 ಕತೆಗಳು. ಬುದ್ವಂತರು, ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ, ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟೆನಲ್ಲೊ, ತಾಗುವ ಮುನ್ನ ಬಾಗುವ ತಲೆ ಲೇಸು ಮುಂತಾದ 11 ಬಾನುಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಪುಟ

 • ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ.

  KPP 0403

 • ಲೇಖಕರು/ಸಂಪಾದಕರು

  ಡಾ. ಬಿ.ಟಿ. ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್‌

 • ಭಾಷೆ

  ಕನ್ನಡ

 • ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ

  2018

 • ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್‌

 • ಬೆಲೆ

  480/-

 • ರಿಯಾಯಿತಿ

  50%

 • ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

  ₹ 240/-

 • ಪುಟಗಳು

  556

ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಿ
© 2021, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ