ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು
ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.50% ರಿಯಾಯಿತಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪುಲಿಗೆರೆ ಸೋಮಕವಿಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕಂ

ಪುಲಿಗೆರೆ ಸೋಮಕವಿಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕಂ

ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ

ಕನ್ನಡದ ಶತಕ ಪ್ರಾಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕಂ’ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿ. 105 ಪದ್ಯಗಳಿರುವ ಮೂಲ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕನೀತಿ, ಸಜ್ಜನನೀತಿ, ಆಡಳಿತ ನೀತಿ, ಬಂಧುನೀತಿ ಮುಂತಾದವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶತಕಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದಾದರೂ ಈ ಶತಕ ನೀತಿಶತಕಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ಪದವತ್ತಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಪದ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯಾನುವಾದವನ್ನೂ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿರುವ ಲೇಖಕಿ ಡಾ. ಅಕ್ಕಾಮಹಾದೇವಿಯವರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕದ ಓದಿನ ಘಮಲನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ತಾಕಿಸುತ್ತಾರೆ.

 • ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ.

  KPP 0356

 • ಲೇಖಕರು/ಸಂಪಾದಕರು

  ಡಾ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

 • ಭಾಷೆ

  ಕನ್ನಡ

 • ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ

  2017

 • ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್‌

  978-81-935630-3-8

 • ಬೆಲೆ

  150/-

 • ರಿಯಾಯಿತಿ

  20%

 • ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

  ₹ 120/-

 • ಪುಟಗಳು

  128

ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಿ
© 2021, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ