ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು
ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.50% ರಿಯಾಯಿತಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಅರುಣೋದಯ ನವೋದಯ ನಂತರ

ಅರುಣೋದಯ ನವೋದಯ ನಂತರ

ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ

ಪ್ರೊ. ಜಯದೇವ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದವರು. ಇವರ ಬರವಣಿಗೆ ಬಾಹುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳು ಅವರ ವಿದ್ವತ್ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಅವರ ಹಲವು ಲೇಖನಗಳ ಕಟ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು ವಸ್ತುವೈವಿಧ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಾನ ಒಲವನ್ನು ದ್ಯೋತಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳನೋಟ, ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಳಿಸುವ ನಿರೂಪಣೆ, ಸರಳವೂ ಪಾರದರ್ಶಕವೂ ಆದ ಭಾಷೆ - ಇವುಗಳಿಂದ ಈ ಲೇಖನಗಳು ಓದುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

 • ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ.

  KPP 0031

 • ಲೇಖಕರು/ಸಂಪಾದಕರು

  ಪ್ರೊ.ಹು.ಕಾ.ಜಯದೇವ್

 • ಭಾಷೆ

  ಕನ್ನಡ

 • ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ

  1999

 • ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್‌

 • ಬೆಲೆ

  50/-

 • ರಿಯಾಯಿತಿ

  50%

 • ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

  ₹ 25/-

 • ಪುಟಗಳು

  201

ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
© 2021, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ