ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು
ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆಯಾಮ

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆಯಾಮ

ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ

ಶ್ರೇಯ-ಪ್ರೇಯಗಳ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಥೆಯಾಗಿ ಸಾಗುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಉದ್ದೀಪನ ಮತ್ತು ಆಲಂಬನ ನಡುವಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವ ದಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ವಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ ಈ ಕೃತಿ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಿವಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕುಸುಮಾಕರ ದೇವರಗಣ್ಣೂರರ ಈ ಕೃತಿರಂಗದ ಪಾರ್ಶ್ವದಿಂದ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.

 • ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ.

  KPP 0011

 • ಲೇಖಕರು/ಸಂಪಾದಕರು

  ಕುಸುಮಾಕರ ದೇವರಗಣ್ಣೂರು

 • ಭಾಷೆ

  ಕನ್ನಡ

 • ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ

  1996

 • ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್‌

 • ಬೆಲೆ

  24/-

 • ರಿಯಾಯಿತಿ

  50%

 • ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

  ₹ 12/-

 • ಪುಟಗಳು

  168

ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
© 2021, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ