ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

 ಕ್ರ. ಸಂ

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬೇಗಮ್

ತಝಸ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್‌

ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಲೋನಿ

ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ,

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-574117

(9481445189)

writermumtaz@gmail.com

2.

ಡಾ. ಉಪ್ಪಂಗಳರಾಮಭಟ್ಟ

ಅಕಲಂಕ (ಪ್ರಕಾಶನ) ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ(ರಿ.)

8-1-64ಬಿ, ಸುಧೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಮಾರ್ಗ

ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು-576102, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

(0820-2521990 /9448766310)

3.

ಸುರೇಶ ಜ ಪೈ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸಾ ನಾರಾಯಣೇ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಹರಿಖಂಡಿಗೆ,

ಉಡುಪಿ-576124

(0820-2543400/9739486200)

sureshjpai@gmail.com

4.

ಗಣೇಶ ಶೆಣೈ

ಪುಸ್ತಕ ನಿಧಿ

ಗಾವಳಿ ಶಾಲೆ ಹತಿ್ತರ,

ಹಳ್ಳಾಡಿ-ಹರ್ಕಾಡಿ ಅಂಚೆ

ಕುಂದಾಪುರ  ತಾ||-576210, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

(9448869963)

Pustakanidhi1@rediffmail.com

5.

ವಿಠಲ ಜಿ. ಪುಜಾರಿ

1-3, ‘ಶ್ವೇತಾವಿಶಾಲಂ’, ಚಚ್ರ್ ರೋಡ್,

ಅಮೀನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ತಿರ,

ಅಂಚೆ ತೊಟ್ಟಂ-576108

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

(8884955541)

6.

ಇಂದಿರಾ ಹಾಲಂಬಿ

ಸಂದೀಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ

ಅತ್ರಾಡಿ, ಉಡುಪಿ-576107

(0820-2544307/9480655247)

7.

ಡಾ. ಸಬಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ

ಎನ್.ಆರ್.ಎ.ಎಮ್.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ

ರಾ.ಹೆ.-66, ಕೋಟೇಶ್ವರ-576222

(08254-261550 / 9844087343 / 9844091370)