ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

 

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

ಕೆ.ಎಚ್. ಮಂಜುಳ,

ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶನ,

‘ನೆಮ್ಮದಿ’, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,

ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವ, ತುಮಕೂರು-572102

(0816-2290533 / 7795875509 / 9880709766)

Rangu1824@gmail.com

2.

ಜಿ.ಸಿ.ಚಂಪಾರಾಣಿ,

ಗೋಮಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ,

ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಲಯ,

1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಲೇಔಟ್, ಶಾಂತಿನಗರ, ತುಮಕೂರು-572102

(9986692342)

champasathish@gmail.com

3.

ಹರಳೂರು ಶಿವಕುಮಾರ

ಶಂಭು ಪ್ರಕಾಶನ

ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿಲಯ

ಹರಳೂರು, ತುಮಕೂರು-572104 ತಾ|| & ಜಿ||

(9449632666)

4.

ಪ್ರೊ: ಸಿ.ಹೆಚ್. ಮರಿದೇವರು

ಉದಯಭಾನು ಪ್ರಕಾಶನ

ಕಲ್ಪಕೃಪ ಯಲಾ್ಲಪುರ,

ಅರಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು-572106

(9379821946)

5.

ಪಿ.ಜೆ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಜಯದೇವಯ್ಯ ಚಾವಡಿ ಪ್ರಕಾಶನ (ಚಾವಡಿ ಸಮೂಹ)

ಜಯದೇವಯ್ಯನವರ ತೋಟದ ಮನೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04, ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ

ತುಮಕೂರು- 572106

(9448768991)

6.

ಎಸ್. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ

ಅಕ್ಷತ ಪ್ರಕಾಶನ,

ಹೊಂಬಾಳೆ, ಶಂಕರನಗರ(ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ),

ಹಳೇಪಾಳ್ಯ ಅಂಚೆ, ತಿಪಟೂರುತಾಲ್ಲೂಕು,ತುಮಕೂರು-572201

(9449472536)

mahalingappa77@gmail.com

7.

ಶೆಟ್ಟೀಕೆರೆ ನಂಜಪ್ಪ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ

ಮಂಗಳ ಪ್ರಕಾಶನ

“ಅಪರ್ಣ” 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,

7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ನೃಪತುಂಗ ಬಡಾವಣೆ,

ತುಮಕೂರು-572102

(0816-2290085/ 8095995104)

8.

ಎಂ.ಎ. ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾಯಳನಾಡು

ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ದರ್ಗಾ ಎದುರು, ಎನ್.ಹೆಚ್.4

ಸಿರಾ-57237, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

(9341839310)

9.

ರಂಗನಾಥ್ ಶಿರಾ

ಪಂಚಮ ಪ್ರಕಾಶನ

#2, ಕೆರೆಹಿಂದಲಹಟ್ಟಿ, ಶಿರಾ ಟೌನ್

ತುಮಕೂರು-ಜಿಲ್ಲೆ

(9141467579)

10.

ಗಂಗಾಧರಚಾರ್  ಎಚ್.ಎಚ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನ ಪ್ರಕಾಶನ

#154, ಹೆಚ್. ಷಡಕ್ಷರಿ ಮಠದ ಹಿಂಭಾಗ

ರೇವಣ ಸಿದ್ದ್ದಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ,

ಕಂಚಾಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ತಿಪಟೂರು-572202, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

(9343076821)

11.

ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ನಂಜಯ್ಯ

ರವಿಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ

ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ,

ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

(9731329806)

12.

ರಾಮಪ್ಪದೊಣ್ಣೇರ

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶನ

‘ವಿಜ್ಞಾನಶ್ರೀ’, ರಾಘವೇಂದ್ರನಗರ

ನಳಂದಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ,

ತುಮಕೂರು-2

(9739680317)