ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

 ಕ್ರ. ಸಂ

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

ಹೆಚ್.ಎ ಜಯಂತಿ

ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶನ

#62, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್,

ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ ಹತ್ತಿರ,ಮೈಸೂರು-570011

(08212472531/9945166164)

2.

ಕಳಲೆ ಜವರನಾಯಕ

ಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ,

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

3.

ಡಾ. ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್. ಅರಸ್

ವೈದ್ಯ ವಾತಾರ್ ಪ್ರಕಾಶನ

#776, 25ನೇ ಕ್ರಾಸ್,

4ನೇ ಮೈನ್, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ,

ಮೈಸೂರು-570008

9448402092

4.

ಟಿ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂತಯ್ಯ

ಆದಿಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ

#196, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,

ಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು-570 014

(0821-2567133/ 9902441362)

5.

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ರವೀಂದ್ರ

ದಿನ ಪ್ರಕಾಶನ

#91, ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ರಸ್ತೆ,

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ

ವರುಣಾಹೋಬಳಿ, ಮೈಸೂರುಜಿಲ್ಲೆ

(8495850260/9740768931)

dinaprakashana@gmail.com

6.

ಶಾರದಮ್ಮ

ಸುಮಂತ ಪ್ರಕಾಶನ

#4, ಹೆಚ್.ಜಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ,

11ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು

(9900632730)

7.

ಆನಂದ

ಶಿವರತ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ

ದೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪುರು ಅಂಚೆ,ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ, ತಾಲೂ್ಲಕು,ಮೈಸೂರು

(8970770938)

anandds7060@gmail.com

8.

ಡಾ.ಎಂ.ಎನ್. ಗೋಪಾಲನ್

ಯದುಗಿರಿ ಪ್ರಕಾಶನ

#56, ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ,

ಸರಸ್ವತಿ ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-570009

(0821-2542625)

9.

ಬಿ. ಬೋರೇಗೌಡ

ಪದ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ

#35 ಮೊದಲನೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎ.1 ಬ್ಲಾಕ್

2ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ,

ಮೈಸೂರು–570 012

(9448292661)

10.

ಲೀಲಾಮಣ್ಣಾಲ

ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಕಾಶನ

#86, ಗುರುರಾಜ ಬಡಾವಣಿ,

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಪೋ||, ಮೈಸೂರು-570 011

(08212477286/9740508986)

11.

ರಾಜು ಬಿ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಕಾಶನ

#1925, ದೇವೀರಿ, ಬೋಗಾದಿ 2 ನೇ ಹಂತ,ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ರಸ್ತೆ,

ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ. ಆರ್. ಐ ಲೇಔಟ್,

ಮೈಸೂರು-570026

(8762771148)

rajub55@yahoo.com

12.

ಪ್ರಕಾಶ ಡಿ. ಎಸ್.

ಮಾಪ್ರಭಾ ಪ್ರಕಾಶನ

2 ನೇ ತಿರುವು, ಹೊಸಬಂಡಿಕೇರಿ

ಕೆ.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮೈಸೂರು-570 004

(0821-2331049)

belur.dsprakash@gmail.com

13.

ಸೇವಂತಿ ಡಿ. ರೈ.

ಲಲಿತ್ ಕಲ್ಯಾಣ್

#476, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಐ ಬ್ಲಾಕ್,

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಮೈಸೂರು-570022

(0821-2541943/ 9480326642)

14.

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾದಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಕೇಂದ್ರ,

ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ,

ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾ||, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ-571101

(8105353599)

15.

ಅಘನಾಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ

#28, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್

4ನೇ ಹಂತ, ತೊಣಚಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಬಡಾವಣೆ,

ಮೈಸೂರು-570009

(0821-2340433 / 9448554612)

naiknn@yahoo.co.in

16.

ಬಿ.ವಿ. ಲಲಿತಮ್ಮ

ಸುಮಂತ್ ಪ್ರಕಾಶನ

ನಂ.389, 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು

(9900632730)

17.

ತೋಟೇಗೌಡ

ಕನಕ ಪ್ರಕಾಶನ

ಸಿದ್ದನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾ||, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ