ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

 ಕ್ರ. ಸಂ

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

ಡಾ. ಕೆ.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ

ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ

ಕೆರಗೋಡು ಪ್ರಕಾಶನ

ಕೆರಗೋಡು, ಒಂದನೇ ಬ್ಲಾಕ್,

ಮಂಡ್ಯ ತಾ|| ಮತ್ತುಜಿಲ್ಲೆ-571446

(8151995272 / 9448508397)

k.guruswamy82@yahoo.in

2.

ಡಾ.ಬೋರೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಕಮರಳಿ

ಅನಿಕೇತನ ಪ್ರಕಾಶನ

58/9, ಸಿದ್ಧಿ,ಶಾಂತಿನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ,

ಪಾಂಡವಪುರ-571434

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

(9480463356)

boregowdamurali@gmail.com

3.

ಎಂ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ

ಮಂಜು ಪ್ರಕಾಶನ & ಮಂಜು ಆಟ್ರ್ಸ್‌

#303, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ನಿವಾಸ,

ಅಶೋಕನಗರ, ಮಳವಳ್ಳಿ-ಟೌನ್,

ಮಂಡ್ಯ-ಜಿಲ್ಲೆ-571430

(9060828384)

mnmanju13@gmail.com

4.

ಬಿ.ಎಂ. ಮಹದೇವಪ್ಪ

ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಕಾಶನ

#477, ಸದಾಶಿವ ನಿಲಯ ತ್ಯಾಗರಾಜ ರಸ್ತೆ

ಕೋಟೆಮಳವಳ್ಳಿ-571430

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

(9972264268)

5.

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೆ.ಎನ್

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಕಾಶನ

ಶ್ರೀರಾಮ ನಿಲಯ, ಸಂತೇಮಾಳವೃತ್ತ,

ಅರಕೆರೆ ಪೋ||-571415, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

(9980651886)

purushothamaknp@gmail.com

6.

ರಾಜೀವ ಎನ್.ಡಿ

ನೆಲಮನೆ ಪ್ರಕಾಶನ

ಜೈನ ಬಸದಿ ಹಿಂಭಾಗ,

3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ,

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

(08236-252274/9663193452)

nelamaneprakashana@gmail.com

7.

ಎಸ್.ಕೆ. ನಾಗೇಶ್

ಶ್ವೇತ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶನ

ಸೊಳ್ಳೇಪುರ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ

ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

(9964111823 / 0823-2278790)

8.

ರವಿಕುಮಾರ ಎಸ್

ಸಂಧಾ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ

ಕಪರನಕೊಪ್ಪಲು (ದರಸಗುಪ್ಪೆ)

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮಂಡ್ಯಜಿಲ್ಲೆ-571435

(9845880592)