ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

 

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

ಜಿ.ಎಸ್.ಗೋನಾಳ

ವಿಶಾಲ ಪ್ರಕಾಶನ

ಶ್ರೀ ಬಸವ ಸದನ ಪದಕೀ ಲೇಔಟ್,

ಶಾರದಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ,

ಕೊಪ್ಪಳ-583231

(08539-201393 / 9448025067)

gsgonal@gmail.com

2.

ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರೀ ಅಳವಂಡಿ,

ಗುರು ಪ್ರಕಾಶನ

ಕೋಟೆ ಕೊಪ್ಪಳ-583231

08539-222288

(9448711494)

3.

ಕಲ್ಮೇಶ್ ಎನ್. ಪಾಟೀಲ,

ಎಸ್.ಎಚ್.ಐ ಪ್ರಕಾಶನ

ಶರಣಬಸವ ನಿಲಯ, ಇಂದ್ರಶೀಲ ನಗರ, ಗದಗ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ

(9611693218)

kavishwar3@gmail.com

4.

ಕಳಕೇಶ.ವಿ.ಬಳಿಗಾರ

ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರಕಾಶನ

ಮಂಗಳೂರು ಪೋ||-583230

ತಾ: ಯಲಬುರ್ಗಾ, ಜಿ: ಕೊಪ್ಪಳ

(9880496424)

5.

 

ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಎಂ.ಬಡಿಗೇರ

ಬೆರಗು ಪ್ರಕಾಶನ

ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಾವಣೆ,

ಅಂಚೆ: ಭಾಗ್ಯನಗರ, ತಾ|| ಮತ್ತು ಜಿ: ಕೊಪ್ಪಳ

(9964328677)

badiger.dm@gmail.com

6.

ಶಿ.ಕಾ. ಬಡಿಗೇರ

ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶನ

ಭಾಗ್ಯನಗರ ಅಂಚೆ, ಕೊಪ್ಪಳ-38

(9036265037)

7.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಿತ್ರಗಾರ

ಶ್ರೀನಿಮಿಷಾಂಬ ಪ್ರಕಾಶನ

ಕುಂಚಕುಟೀರ, ಪದಕಿ ಲೇಔಟ್,

ಶಾರದಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಪ್ಪಳ-583232

(9916723583)

 

8.

ಮಂಜುಳ ಎಸ್.ಕೊಟ್ನೆಕಲ್

ಮೇಘನಾ ಪ್ರಕಾಶನ

“ಕನಸು” ಮಹಾಂತಯ್ಯನ ಮಠ. ಶಾಲೆ ಎದುರು, ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ್ ನಗರ,

ಕೊಪ್ಪಳ

(9448570340)

skothekovl@gmail.com

9.

ಡಾ.ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲನ ಗೌಡ

ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು,

‘ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲಯ’, ಗವಿಶ್ರೀ ನಗರ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೊಪ್ಪಳ-583231

 (9448634014)

10.

ಡಾ. ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಸುವರ್ಣಗಿರಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾಲೆ

ಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣಗಿರಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿರಕ್ತ ಮಠ (ಕಲ್ಮಠ), ಕನಕಗಿರಿ, ತಾ: ಗಂಗಾವತಿ

ಜಿ: ಕೊಪ್ಪಳ

(08533-240204 / 283283)

11.

ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ಬಳ್ಳಾರಿ,

ಅಂತರಂಗಧ್ವನಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಜವಾಹರ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ

(9481440085)

prakashblry2@gmail.com

12.

ಅಕ್ಬರ್ ಸಿ.ಕಾಲಿಮಿರ್ಚಿ

ಕನ್ನಡ ಮೈತ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಾವಣೆ

ಭಾಗ್ಯನಗರ ಅಂಚೆ,

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾ|| & ಜಿಲ್ಲೆ

(9731327829)

13.

ವಾಸುದೇವ ಬಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಶ್ರೀ ಶೀವೆಂಬ ಪ್ರಕಾಶನ

ಬೂದಿಹಾಳ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾ|| & ಜಿ||-583238

(9164129122)

14.

ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎನ್.ಉಪ್ಪಾರ

ಸೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಅಂಚೆ: ಮಂಗಳೂರು

ತಾ: ಯಲಬುರ್ಗಾ, ಜಿ: ಕೊಪ್ಪಳ 583230

(9902994850)

15.

ಬಸವರಾಜು ಆಕಳವಾಡಿ

ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ

ಸಿರಿಗಂಧ, ವಣೆರ್ೕಕರ ಬಡಾವಣೆ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪಳ – 583231

(9482938917)

akalawadi@gmail.com

16.

ಅಜಮೀರ ನಂದಾಪುರ

ಶರ್ಮಿಳಾ ಪ್ರಕಾಶನ

ಕಿಲ್ಲಾಪರಿಯ,ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಗಂಗಾವತಿ-583227

(9449705672)

nandapur242@gmail.com

17.

ಡಾ. ಕೆ.ಬಿ. ಬ್ಯಾಳಿ

ತಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಶ್ರೀ ಶಿವಶಾಂತವೀರಕೃಪಾ

ಗವಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ,

ಕುಕನೂರು-583232

ಕೊಪ್ಪಳ-ಜಿಲ್ಲೆ

18.

ಎಂ.ಎಂ ಮಂಗಳೂರ

ಇಲಾಹಿ ಕಾಲೋನಿ, 5 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,

ಗಂಗಾವತಿ-583227, ಕೊಪ್ಪಳ

(9482144786)

 

19.

ವಿಠ್ಠಪ್ಪ ಗೋರಂಟ್ಲಿ

ಗೋರಂಟ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನ

4ನೇ ವಾರ್ಡ, ಭಾಗ್ಯನಗರ-583238,
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾ|| & ಜಿ||

(9448333159)

vittappagorantly@gmail.com

20.

ಮಾರುತೇಶ ಎಸ್. ಹಟ್ಟಿ

ಶರಣು ಪ್ರಕಾಶನ

ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ, ಹೆಚ್.ವಿ. ಕುಂಟಾ ಪೋ||,  ಯಲಬುರ್ಗಾ, ತಾ. ಕೊಪ್ಪಳ-583237

(9164582857)

21.

ಮಲ್ಲೇಶ ಎಸ್. ಗಂಗಣ್ಣವರ್

ಗವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶನ

ಲಗಳೂರು, ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾ||,

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

(7829559236)

22.

ವೀರಪ್ಪ ಮ. ನಿಂಗೋಜಿ

ಲಲಿತಾ ಪ್ರಕಾಶನ

ಕರಮುಡಿ-583284

ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾ||, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

(9008585482)

23.

ಲಲಿತಾ ಪ್ರಕಾಶನ

ಕರಮುಡಿ-583284, ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾ||, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

(9008585482)