ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ

 ಕ್ರ. ಸಂ

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಶೇರಿ

ಶ್ರೀಸಸಾ ಪ್ರಕಾಶನ

ಜಾಕನಹಳ್ಳಿ,ತಾ: ಸೇಡಂ

ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ-585318

(9731666056)

sedamlingareddysheri@gmail.com

2.

ಜ್ಯೋತಿ

ಮಹಾಬೋಧಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಪ್ಲಾಟ್, ನಂ227, ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್,

ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಲೇಔಟ್, ಕಲಬುರಗಿ- 58103

(9742597120)

mahabodhi.glb@gmail.com

3.

ಡಾ.ಸ್ವಾಮಿರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಶಿವಪುರ ಪ್ರಕಾಶನ

ಭೀಮಶ್ರೀ, ಪ್ಲಾಟ್, ನಂ11,

ಮ.ಸಂ.10-934/42

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ

ಕಲಬುರಗಿ-585103

(9448333539) 

4.

ಧೋತ್ರೆ ಮ.ತಿ

ಧೋತ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಗೋಗಿ

ವಾಸಂತಿಕಾ, #37, ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಬುರಗಿ-585103

(9448830672)

5.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ.), ಕಲಬುರಗಿ-05

6.

ಗಿರಿಜಾ ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ

ಸಿರಿಗಿರಿ ಪ್ರಕಾಶನ

#3,-978, ಗಣಮುಖಿ ಮನೆಹಿಂದೆ,

ಗಾಜಿಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ-585101

7.

ಶಶಿಕಲಾ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್

ಅಮರ ಪ್ರಕಾಶನ

ಎಲ್.ಆಯ್. ಜಿ 185, 3ನೇ ಹಂತ,

ಬಡೇಪುರ ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಬುರಗಿ-585105

(9972776592)

8.

ಶರಣಬಸಪ್ಪ  ಬ ಕೊನೇಕ

ಬಸವ ಪ್ರಕಾಶನ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು

ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ- 585101

(9731828999)

9.

ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬ. ಕೊನೇಕ

ಶ್ರೀಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಕಾಶನ

ಸರಸ್ವತಿ ಗೋದಾಮ

ಕಲಬುರಗಿ-585101

(988002088 / 9888124431)

sbdlb@gmail.com

10.

ಶಾಂತಾ ಪಸ್ತಾಪುರ

ಪಸ್ತಾಪುರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್,

ರಾಚಪ್ಪಾ ಆರ್ಕೇಡ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ. ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585102

(08472-228100)

drmurogeshpastapura@gmail.com

11.

ಅಭಯ ಪ್ರಕಾಶನ

ವಿ.ರಾ. ಚಾಂಬಾಳ, ಅಭಯ ನಿಲಯ,

ಮನೆ ನಂ.11-930/1, ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ, ಅಶೋಕ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ-585103

(8861239395)

12.

ವಿಶ್ವನಾಥ ಡೋಣೂರು

ಚನ್ನಬಸವ ಪ್ರಕಾಶನ

ಮ.ನಂ..1-891. 95/1-11

ಹೊಸ ಮಾಕಲೇಔಟ್ ವಿವೇಕ ಮಾರ್ಗ,

ಶ್ರೀಶೈಲ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ-2

(9916603517)

13.

ಜಗದೇವಿ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ

ಶ್ರೀ ಕಾಡು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಕಾಶನ

#1-867/22 ಎಫ್, ದಿಕ್ಸಂಗಿ (ಬಿ)

ಮಹಾವೀರ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ-2

(9448026429)

policepatils@rediffmail.com

14.

ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಆರ್ ಸ್ಥಾವರಮಠ

ವೈಭವ ಪ್ರಕಾಶನ

ಕೇರಾಫ್ : ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿಲಯ,

ನಂ.11-1400, ಫ್ಲಾಟ್ ನಂ. 53/9,

ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ

ಕಲಬುರಗಿ-585103

(9945494779)

15.

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿ. ಬಾಗೋಡಿ

ಸರಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ

#2,907/12 ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ,

ಕಲಬುರಗಿ-585105

16.

ಬಸವರಾಜ ಗು. ಕೊನೇಕ

ಶ್ರೀಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ

ಬುಕ್ ಡಿಪೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585101

(9448124431)

sbdlb@gmail.com