ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

 ಕ್ರ. ಸಂ

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

 

1.

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಪ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಸಪ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ,

10ನೇ ವಾರ್ಡ, ಗೊರವಿನ ತೋಟ, ಸಂಡೂರಗೇರಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ,

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ - 583131

(9449421020)

mallikarjunah.h@gmail.com

2.

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಭೀಮಪ್ಪ. ನಿ.ಮು.ಶಿ,

ಕಲಾಮನೆ (ರಿ.)

ಮೇಗಳ ಉಪ್ಪಾರಗೇರಿ, 9ನೇವಾರ್ಡ,

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ–583131

(9900988555)

3.

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ,

ಸುಜಾತ ಪ್ರಕಾಶನ

2221, ಬಿ-14, ವಿದ್ಯಾನಗರ,

ದಾವಣಗೆರೆ-577005

4.

ಕೆ.ಎಸ್.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಅಂಚೆ : ತೆಲಗಿ, ತಾ: ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

ಜಿ: ದಾವಣಗೆರೆ 583137

(9916277224)

jcksveerabadrappa@gmail.com

5.

ಕೆ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ

ಕವಿಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ

“ಕಾವ್ಯಸೌಧ” ಕಮಲಾಪುರ ಅಂಚೆ

ತಾ: ಹರಿಹರ, ಜಿ: ದಾವಣಗೆರೆ- 577516

(9632992289)

6.

ಅಂಜಿನಪ್ಪ.ಡಿ

ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಹಕ್ಕಿಂಗೆರೆ,ನಿಜ್ಜದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಪೋ||,

ತಾ: ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

ಜಿ: ದಾವಣಗೆರೆ-583125

(9731339392)

manuguna2013@gmail.com

7.

ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಠಪತಿ

ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಕಾಶನ

#2035/129, 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್,

ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ-4

(9448128806 / 9945220930)

mathapati.sirigereredipfmail.com

 

8.

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಡಾ. ಕೊಟ್ರೇಶ್,

ಸಹನಾದ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಸಹನಾಚಲ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕಠಾಣೆ ಹತ್ತಿರ

ಹೊನ್ನಾಳಿ-577217, ದಾವಣಗೆರೆ

(08188-252089 / 9448202685)

sahanachala@gmail.com

9.

ರಾಜ ಕೆ.ಎಸ್

ಅದಿತಿ ಪುಸ್ತಕ

ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಪೋ||,

ಚನ್ನಗಿರಿ-ತಾಲ್ಲೂಕು,ದಾವಣಗೆರೆ-577552

(08180-256230 /9972375209)

aditipustaka@gmail.com

10.

ಸಂಧಾ್ಯ ಸುರೇಶ್

ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ,

#517/2, ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಕೃಪೆ

ರಾಂ ಅಂಡ್ ಕೋ ಸರ್ಕಲ್,

ಪಿ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ,ದಾವಣಗೆರೆ

(9844402917/ 9980183542)

sandhyasuresh.davangere@gmail.com

 

11.

ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಮ್ಮ

ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕಾಶನ

ಶ್ರೀ ಶೈಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಲಯ,

ಬಿದರಗದ್ದೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾ||,

ದಾವಣಗೆರೆ-577217

(9901634751/9845632118)

santohbp66@gmail.com

12.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸುರೇಶ್

ಸುವೀದಿ ಪ್ರಕಾಶನ

#784/11, ದಿನಮಣಿ ನಿಲಯ,

ಜಯನಗರ ಚರ್ಚ ಹಿಂಭಾಗ,

ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್,ದಾವಣಗೆರೆ

suresht2334@gmail.com

 

13.

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್. ರಘು ಪಟೇಲ್

ಕುಂಚ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶನ

ನಿಲೋಗಲ್ ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ

ಚನ್ನಗಿರಿ-577551 ತಾ||, ದಾವಣಗೆರೆ-ಜಿಲ್ಲೆ

(9164505065)

kunchasri prkashan@gmail.com

 

14.

ಶ್ರೀ ಯು.ಕೆ. ಅಣ್ಣಪ್ಪಭಾನುವಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರಕಾಶನ

ಅಂಚೆ- ಭಾನುವಳ್ಳಿ-577516

ತಾ: ಹರಿಹರ, ಜಿ: ದಾವಣಗೆರೆ

(9886524837)

 

15.

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಡಕೋಳ

1784/20, 7ನೇ ಮೈನ್,

14 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ-577004

(9341010712)

mallikarjunakadakala6@gmail.com

 

16.

ಹೆಚ್.ಬಿ. ಶಂಕರ

ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಪೋ||, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾ||

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ- 583127

(8722548718)

 

17.

 

ಎಸ್. ಓಂಕಾರಯ್ಯತವನಿಧಿ

ವೇದಾಗಂಗಾ ಪ್ರಕಾಶನ

#795/8, ತವನಿಧಿ ನಿಲಯ,

ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ,

ಜಯನಗರ ‘ಎ’ ಬ್ಲಾಕ್,

ದಾವಣಗೆರೆ-577004

(9945723678)

onkaraiahtavnidhi@gmail.com