ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ

’ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ’ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ


ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:೧೮.೦೧.೨೦೧೭ ರಿಂದ ೦೧.೦೨.೨೦೧೭ರವರೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇ-ಟೆಂಡರ್ ತುಂಬಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ೦೧.೦೨.೨೦೧೭
ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ೦೨.೦೨.೨೦೧೭ರಂದು ಸಂಜೆ ೫.೦೦ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.

’ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ’
ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತತ್ವಪದಕಾರರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ೨೦ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುದ್ರಣದ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ನೋಂದಾಯಿತ ಮುದ್ರಣಾಲಯ / ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ೨ ಬಿಡ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.೧೦.೦೦ಲಕ್ಷಗಳು, ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿಸಲಾದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ರೂ.೫೦,೦೦೦-೦೦ಗಳು. ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು https://eproc.karnataka.gov.in ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
೧) ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:೧೮.೦೧.೨೦೧೭ ರಿಂದ ೦೧.೦೨.೨೦೧೭ರವರೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
೨) ಇ-ಟೆಂಡರ್ ತುಂಬಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ೦೧.೦೨.೨೦೧೭
೩)ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ೦೨.೦೨.೨೦೧೭ರಂದು ಸಂಜೆ ೫.೦೦ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.

’ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ’

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ’ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ’ವನ್ನು ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೩೬೦*೪೦ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಜೆಂಕ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಪೆಂಡಾಲನ್ನು (Super Structure Pendal) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಪೆಂಡಾಲ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗಿಗೆ ಶುಭ್ರವಾದ ಬಿಳಿಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಸಿ, ಪೆಂಡಾಲ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ೧೦*೧೦ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೬೫ ರಿಂದ ೭೦ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು (Actomen Stalls) ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಳಿಗೆಗೆ ೨ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟ್, ೨ ಕುರ್ಚಿ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ೪ ಟೇಬಲ್, ಪ್ರತಿ ಮಳಿಗೆಯ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಪರದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರತಿ ಮಳಿಗೆಯ ಮುಂದೆ ನಾಮಫಲಕಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಅಗಲದ ಫ್ರೇಂ ಅಳವಡಿಸಿರಬೇಕು.೩೦ ಹಾಲೋಜಿನ್ ಬಲ್ಫ್ (ಮುರ್ಕ್ಯುರಿ), ೩೦ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್, ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಭವಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ೨ ಬಿಡ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಶಿರಸಿಗೆ ರೂ.೧೨.೦೦ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ರೂ.೧೨.೦೦ಲಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ೨೪.೦೦ಲಕ್ಷಗಳು, ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿಸಲಾದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರೂ.೪೦,೦೦೦-೦೦ಗಳು. ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು https://eproc.karnataka.gov.in ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

೧) ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:೧೮.೦೧.೨೦೧೭ ರಿಂದ ೦೧.೦೨.೨೦೧೭ರವರೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

೨) ಇ-ಟೆಂಡರ್ ತುಂಬಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ೦೧.೦೨.೨೦೧೭

೩)ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ೦೨.೦೨.೨೦೧೭ರಂದು ಸಂಜೆ ೫.೦೦ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ : ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦ ೦೦೨ - ವೆಬ್ ಸೈಟ್ www.kannadapustakapradhikara.com ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ೦೮೦-೨೨೪೮೪೫೧೬ / ೨೨೧೦೭೭೦೪ - ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಚಿತ್ರಗಳು