ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ - ೨೦೧೫ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ’ಪೇಟೆ ಶಾಲೆ ಆವರಣ’ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:೧೧.೦೨.೨೦೧೫ ರಿಂದ ೧೫.೦೨.೨೦೧೫ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ-೨೦೧೫ ಅನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೩೫೦*೪೦ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಜಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಪೆಂಡಾಲನ್ನು (Super Structure Pendal) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಪೆಂಡಾಲ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗಿಗೆ ಶುಭ್ರವಾದ ಬಿಳಿಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಸಿ, ಪೆಂಡಾಲ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ೧೦*೧೦ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೫೦ ರಿಂದ ೬೦ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು (Actomen Stalls) ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಳಿಗೆಗೆ ೪ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟ್, ೨ ಕುರ್ಚಿ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ೩ ಟೇಬಲ್, ’ಕ್ಯಾಷ್‌ಟೇಬಲ್, ಪ್ರತಿ ಮಳಿಗೆಯ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಪರದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರತಿ ಮಳಿಗೆಯ ಮುಂದೆ ನಾಮಫಲಕಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಅಗಲದ ಫ್ರೇಂ ಅಳವಡಿಸಿರಬೇಕು. ೪೦ ಹಾಲೋಜಿನ್ ಬಲ್ಫ್ (ಮುರ್ಕ್ಯುರಿ), ೭೦ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್, ೨೦ ಬಾವುಟ (ಕಂಬ ಸಹಿತ), ಸುಮಾರು ೧೦ ಮರಗಳಿಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಭವಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:೨೦.೦೧.೨೦೧೫ ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:೦೩.೦೨.೨೦೧೫ರವರೆಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦ ೦೦೨ ಇಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿನಮೂನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ.೫೦೦-೦೦+ತೆರಿಗೆ.

ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:೦೪.೦೨.೨೦೧೫ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ೧೨.೦೦ ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:೦೪.೦೨.೨೦೧೫ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೩.೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.

ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು.

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಚಿತ್ರಗಳು