ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- 27.02.2018 - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ದೇಸಿ ಕಮ್ಮಟ- ಲೋಕ ಕಾಣದ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪ್ರಕಾಶಕರ ನೊಂದಣಿ ಅರ್ಜಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಸುಮಾರು ೬೦ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಟೆಂಡರ್ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ದೇಸಿ ಕಮ್ಮಟ- ಲೋಕ ಕಾಣದ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ : 06 Feb 2018 03:36 pm

ದೇಸಿ ಕಮ್ಮಟ- ಲೋಕ ಕಾಣದ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ ೫-೨-೧೮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಡಾ. ವಿಜಯಾ, ಉಪಸ್ಥಿತರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜೀಜಾ ಹರಿಸಿಂಗ್, ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ. ಡಾ. ಜಯದೇವಿ ಗಾಯಕವಾಡ. ಶ್ರೀ ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಪಾತಣ್ಣ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ.

http://kannadapustakapradhikara.com/album_photos.php?albumID=19