ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಗ್ಗೆ. - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2016ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯುವಬರಹಗಾರರ ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪಟ್ಟಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 60 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಗಳು... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ.... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು

  • 50%

    ಅವಲೋಕನ-ಸಂಶೋಧನ

    ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಕೆ. ಭೀಮಸೇನರಾವ್

    ₹ 80/-

  • 50%

    ಗ್ರಾಮಾಂತರ

    ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ವಿ.ನಾಗೇಶ್

    ₹ 80/-

  • 50%

    ಗಿಲ್ಗಮೇಶ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ

    ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕರ

    ₹ 26/-

  • 50%

    ಎಂ.ಎನ್.ರಾಯ್

    ಡಾ.ವಿಘ್ನೇಶ್ ಎನ್.ಭಟ್

    ₹ 25/-

  • 50%

    ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾತ್ರೆಗಳು

    ಪ್ರೊ..ಜಿ.ವಿ. ದಾಸೇಗೌಡ

    ₹ 55/-

  • 50%

    ಹೋಳಿಯ ಹಾಡುಗಳು

    ಡಾ.ಮ.ಗು.ಬಿರಾದಾರ

    ₹ 100/-

  • 50%

    ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾನಪದ

    ಡಾ.ಷಹಸೀನಾ ಬೇಗಂ

    ₹ 60/-

  • 50%

    ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾತ್ರೆಗಳು

    ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ

    ₹ 40/-

  • 50%

    ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಟೆಗಳು

    ಡಾ.ದೇವೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಹಕಾರಿ / ಡಾ.ಕೆ.ಆರ್.ಸಂಧ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ

    ₹ 45/-