ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಯುವ ಬರಹಗಾರರ ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.50% ರಿಯಾಯಿತಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 • 50%

  ನರವ್ಯೂಹ ಕ್ರಿಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ

  ಡಾ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜು

  ₹ 55/-

 • 50%

  ಮೂಲಭೂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಲೆ - ಪ್ರಾಣಿ : ಪ್ರಾಣಿ ಪರಿಸರ

  ಪ್ರೊ.ವಿ.ಎ.ಕುಲಕರ್ಣಿ

  ₹ 30/-

 • 50%

  ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್

  ಡಾ.ಬಿ.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ

  ₹ 60/-

 • 50%
  ನಾಟಕ

  ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಪ್ಲೆಮಿಂಗ್

  ಡಾ. ನಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ

  ₹ 48/-

 • 50%

  ಎನ್ರಿಕೊ ಫರ್ಮಿ

  ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಆರ್.ಬಳೂರಗಿ

  ₹ 40/-

 • 50%

  ಶಂಬಾ ಕೃತಿ ಸಂಪುಟ-1 ರಿಂದ 6

  ಸಂ: ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಪುಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ

  ₹ 750/-

 • 50%

  ನೆನಪು ಕಹಿಯಲ್ಲ

  ದೇ.ಜವರೇಗೌಡ

  ₹ 55/-

 • 50%

  ಸಬರದ ಕವಿತೆಗಳು

  ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ

  ₹ 65/-

 • 50%

  ಶಿವಪ್ರಕಾಶರ ಆಯ್ದ ಕವಿತೆಗಳು

  ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

  ₹ 60/-