ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು
ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಯುವಬರಹಗಾರರ ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಇಂದು ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ ಮರು ಮುದ್ರಣ ಕುರಿತ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಅಭಿಜಾತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2019ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯುವಬರಹಗಾರರ ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಜಾನಪದ ಸಂಭ್ರಮ

ಜಾನಪದ ಸಂಭ್ರಮ

ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ

ಈ ಕೃತಿಯು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಎಳೆಯನ್ನೂ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಓದುಗರ ಮುಂದೆ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಯ ಪೂರ್ವ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅದು ಹಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಲೇಖಕ ಡಾ. ಪಿ.ಕೆ ರಾಜಶೇಖರರವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸೋಪಜ್ಞತೆ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ, ಜಾನಪದ ವೃತ್ತಿ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ತೋರಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞತೆ, ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೀಪನ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಜಾನಪದವನ್ನು ವರ್ತಮಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಜಶೇಖರರವರ ಇಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಹಸ್ಯದ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ.

 • ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ.

  KPP 0076

 • ಲೇಖಕರು

  ಡಾ.ಪಿ.ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ

 • ಭಾಷೆ

  ಕನ್ನಡ

 • ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ

  2003

 • ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್‌

  81-7713-133-8

 • ಬೆಲೆ

  100/-

 • ರಿಯಾಯಿತಿ

  50%

 • ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

  ₹ 50/-

 • ಪುಟಗಳು

  286

ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
© 2020, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ