ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು
ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಯುವಬರಹಗಾರರ ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಇಂದು ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ ಮರು ಮುದ್ರಣ ಕುರಿತ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಅಭಿಜಾತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2019ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯುವಬರಹಗಾರರ ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 3 ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ನವಸಾಕ್ಷರರಿಗೆ ಬರೆದ ಬರೆಹ

ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 3 ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ನವಸಾಕ್ಷರರಿಗೆ ಬರೆದ ಬರೆಹ

ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ

’ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನವಸಾಕ್ಷರರಿಗೆ ಬರೆದ ಬರೆಹಗಳು’ ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಸಂಪುಟವು ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜರ ’ಸಿಂಗಳೀಕನ ಕಥೆಗಳು’ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ, ’ಮರಣ ಮಂಡಳ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ, ದಂಡಕಾರಣ್ಯ’ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಗೂ ’ನವಸಾಕ್ಷರರಿಗೆ ಬರೆದ ಬರೆಹ’ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಢ್ಯ, ಕಂದಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುತ್ತಲೆ, ವರ್ತಮಾನದ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ ಲೋಕವನ್ನು ಪುರಾಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿದೆ.

 • ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ.

  KPP 0435

 • ಲೇಖಕರು

  ಡಾ. ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್‌

 • ಭಾಷೆ

  ಕನ್ನಡ

 • ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ

  2019

 • ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್‌

  "978-93-5289-263-1"

 • ಬೆಲೆ

  385/-

 • ರಿಯಾಯಿತಿ

  15%

 • ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

  ₹ 327/-

 • ಪುಟಗಳು

  402

ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಿ
© 2020, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ