ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಒಂದು ಅವಲೋಕನ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಸೊಗಸು/ಮುದ್ರಣ ಸೊಗಸು ಬಹುಮಾನಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ: ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ: ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ

ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ

ಪ್ರೊ. ಸಿ.ವಿ. ಕೆರಿಮನಿಯವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ‘ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ: ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ’ ಕೃತಿಯು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೃತಿ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಶಿಲ್ಪ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮದೇ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿ ಓದುಗರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

 • ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ.

  KPP 0197

 • ಲೇಖಕರು

  ಪ್ರೊ. ಸಿ.ವಿ.ಕೆರಿಮನಿ

 • ಭಾಷೆ

  ಕನ್ನಡ

 • ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ

  2010

 • ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್‌

 • ಬೆಲೆ

  200/-

 • ರಿಯಾಯಿತಿ

  30%

 • ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

  ₹ 140/-

 • ಪುಟಗಳು

  520

ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಿ