ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಒಂದು ಅವಲೋಕನ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಸೊಗಸು/ಮುದ್ರಣ ಸೊಗಸು ಬಹುಮಾನಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕುರಿತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ, ಗುರಿ, ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದು ಈ ಕೃತಿಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರವಾಸಾನುಭವ ಕೃತಿಗಳ ಒಂದು ವಿವರಪೂರ್ಣ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೂ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲೇಖಕರ ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರರು ತಮ್ಮ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಹರಿಸಿ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಾನುಭವ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವುದು ಕೃತಿಯ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವಗಳ ಬಗೆಗೆ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಮಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

 • ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ.

  KPP 0106

 • ಲೇಖಕರು

  ಡಾ. ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ

 • ಭಾಷೆ

  ಕನ್ನಡ

 • ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ

  2006

 • ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್‌

  81-7713-156-7

 • ಬೆಲೆ

  180/-

 • ರಿಯಾಯಿತಿ

  50%

 • ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

  ₹ 90/-

 • ಪುಟಗಳು

  548

ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಿ