ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿ, ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಜೀವನ

ಜೀವನ

ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರರ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕಟ್ಟು ಇದು. ಯಾವ ಕತೆ ಭಾವಗೀತದ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲದೋ ಅದು ಸಣ್ಣಕತೆ. ಅಂದರೆ, ದೇಶ, ಕಾಲ, ಪಾತ್ರ, ವಸ್ತು, ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರಕೂಡದು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ತೋರಬಲ್ಲ ಭಾವಜ್ಯೋತಿಯ ಮಿಂಚು ಬೆಳಕು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಣ್ಣಕತೆಗಳ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರರ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕತೆಯಲ್ಲೂ ಆ ತತ್ವ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ.

  KPP 0010

 • ಲೇಖಕರು

  ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ

 • ಭಾಷೆ

  ಕನ್ನಡ

 • ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ

  1996

 • ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್‌

 • ಬೆಲೆ

  25/-

 • ರಿಯಾಯಿತಿ

  50%

 • ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

  ₹ 13/-

 • ಪುಟಗಳು

  152

ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಿ